Thám tử Toàn Tâm
Chào anh Trần Kiên.
Chí phí thuê thám tử theo dõi của công ty thám tử Toàn Tâm được tính theo ngày anh nhé sẽ có giá từ 1.000.000-1.500.000đ/ngày và sẽ nhanh chóng hơn khi bên công ty được cung cấp đầy đủ thông tin của đối tượng mà anh muốn theo dõi anh nhé.