Chia tài sản ly hôn khi chồng ngoại tình, vợ được nhiều hơn?

Xếp hạng: 5 (1 đánh giá)

Chia tài sản ly hôn khi chồng ngoại tình là một trong những vấn đề được nhiều người quan tâm khi gặp phải trường hợp này. Vậy theo quy định của pháp luật, chồng ngoại tình thì vợ được chia tài sản ly hôn nhiều hơn không? Bài viết dưới đây sẽ cung cấp đến bạn những thông tin hữu ích về chủ đề này.

Chia tài sản sau khi ly hôn

Chia tài sản sau khi ly hôn với chồng ngoại tình

1. Tài sản chia sau khi ly hôn

Căn cứ theo quy định của Bộ luật dân sự 2015 như sau: 

Điều 105. Tài sản

1. Tài sản là vật, tiền, giấy tờ có giá và quyền tài sản.

2. Tài sản bao gồm bất động sản và động sản. Bất động sản và động sản có thể là tài sản hiện có và tài sản hình thành trong tương lai.

Như vậy, tài sản bất động sản và động sản như tiền, vật, giấy tờ có giá, quyền tài sản có thể hiện có hoặc hình thành trong tương lai. 

Tuy nhiên, khi ly hôn, không phải bất cứ tài sản nào của vợ, chồng được chia khi ly hôn. Vì tài sản của vợ, chồng bao gồm tài sản chung của vợ chồng và tài sản riêng của vợ hoặc chồng. Việc chia tài sản thực hiện đối với tài sản chung của vợ, chồng. Căn cứ theo Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 như sau:

Điều 33. Tài sản chung của vợ chồng

1. Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật này; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.

Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng.

2. Tài sản chung của vợ chồng thuộc sở hữu chung hợp nhất, được dùng để bảo đảm nhu cầu của gia đình, thực hiện nghĩa vụ chung của vợ chồng.

3. Trong trường hợp không có căn cứ để chứng minh tài sản mà vợ, chồng đang có tranh chấp là tài sản riêng của mỗi bên thì tài sản đó được coi là tài sản chung.

Như vậy, tài sản chung của vợ chồng là những tài sản được hình thành hoặc tạo lập ra phù hợp với những căn cứ xác lập tài sản chung của vợ chồng theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình. 

2. Các yếu tố ảnh hưởng đến chia tài sản ly hôn

Thông thường, tài sản chung của Khi phân chia tài sản chung của vợ chồng, Tòa án căn cứ quy định tại Khoản 4 Điều 7 Thông tư liên tịch 01/2016/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật Hôn nhân và gia đình để phân chia tài sản của vợ chồng khi ly hôn như sau: 

  • Hoàn cảnh gia đình của vợ, chồng: khả năng pháp luật, năng lực hành vi, sức khỏe, tài sản, khả năng lao động tạo ra thu nhập sau khi ly hôn của vợ, chồng cũng như các thành viên khác trong gia đình. Bên gặp khó khăn hơn sau khi ly hôn được chia phần tài sản nhiều hơn so với bên kia và được ưu tiên nhận loại tài sản để đảm bảo duy trình cuộc sống của họ phù hợp với hoàn cảnh. 

Ví dụ như: gia đình của vợ nghèo khó, gặp nhiều khó khăn, vợ có sức khỏe yếu, không thể làm các công việc nặng nhọc thì sẽ được chia tài sản chung nhiều hơn so với chồng.

  • Công sức đóng góp của vợ, chồng trong việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung: công sức đóng góp tài sản riêng, thu nhập, công việc gia đình và lao động của vợ, chồng trong tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung. Vợ hoặc chồng ở nhà chăm sóc con, gia đình, không đi làm vẫn là lao động có thu nhập tương đương với thu nhập của vợ hoặc chồng đi làm. Bên có công sức đóng góp nhiều hơn được chia nhiều hơn.

Ví dụ: trong thời kỳ hôn nhân, lương làm việc của chồng được 8 triệu, lương của vợ là 12 triệu. Như vậy, vợ có công sức đóng góp vào tài sản chung nhiều hơn nên sẽ được chia phần nhiều hơn. 

  • Bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên trong sản xuất, kinh doanh và nghề nghiệp để các bên có điều kiện tiếp tục lao động: chia tài sản chung của vợ chồng đảm bảo cho vợ, chồng hoạt động nghề nghiệp tiếp tục hành nghề, tạo thu nhập và thanh toán cho bên kia phần giá trị tài sản chênh lệch.

Ví dụ: Trong thời kỳ hôn nhân, vợ, chồng cùng chung tiền mua xe máy trị giá 40 triệu đồng. Vợ làm việc tại văn phòng công ty, chồng sử dụng xe máy để chạy xe ôm. Khi chia tài sản chung, Tòa án giao cho chồng xe máy để tiếp tục tạo thu nhập, chồng đưa vợ phần giá trị tài sản chênh lệch được chia cho vợ. 

  • Lỗi của mỗi bên trong vi phạm quyền, nghĩa vụ của vợ chồng: là lỗi của vợ, chồng vi phạm quyền, nghĩa vụ về nhân thân, tài sản của vợ chồng dẫn đến ly hôn.

Ví dụ: Trường hợp người chồng có hành vi ngoại tình, không chung thủy, phát tán tài sản cho người tình thì khi giải quyết, Tòa án phải xem xét yếu tố lỗi của người chồng khi chia tài sản chung. Điều này để đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của vợ và con chưa thành niên. 

Chồng ngoại tình chia tài sản như thế nào?

Chồng ngoại tình chia tài sản như thế nào? 

3. Chồng ngoại tình ly hôn có được chia tài sản?

Ngoại tình là hành vi của người đang có vợ hoặc có chồng đã kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng nhưng kết hôn và chung sống như vợ chồng với người khác. Ngoại tình cũng được hiểu là người chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người mà mình biết rõ là đang có chồng, có vợ.

Hành vi ngoại tình là hành vi bị pháp luật cấm trong Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 theo quy định như sau:

Điều 5. Bảo vệ chế độ hôn nhân và gia đình

2. Cấm các hành vi sau đây:

c) Người đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác hoặc chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người đang có chồng, có vợ;

Hiện nay, pháp luật không quy định vợ, chồng ngoại tình thì không được phân chia tài sản chung khi ly hôn. Vì thế, khi chồng ngoại tình, chồng vẫn được chia tài sản chung. Tuy nhiên, việc chồng ngoại tình sẽ là căn cứ quan trọng để Tòa án chia tài sản khi ly hôn căn cứ lỗi của chồng vi phạm quyền, nghĩa của vợ, chồng.

Thu thập bằng chứng ngoại tình tạo lợi thế khi chia tài sản chung trước Tòa án

Thu thập bằng chứng ngoại tình tạo lợi thế khi chia tài sản chung trước Tòa án

4. Hướng dẫn chia tài sản ly hôn khi chồng ngoại tình 

Căn cứ theo quy định về quyền và nghĩa vụ về nhân thân của quan hệ vợ và chồng theo Luật Hôn nhân và gia đình 2014 như sau: 

Điều 19. Tình nghĩa vợ chồng

1. Vợ chồng có nghĩa vụ thương yêu, chung thủy, tôn trọng, quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ nhau; cùng nhau chia sẻ, thực hiện các công việc trong gia đình.

2. Vợ chồng có nghĩa vụ sống chung với nhau, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận khác hoặc do yêu cầu của nghề nghiệp, công tác, học tập, tham gia các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và lý do chính đáng khác.

Việc chồng ngoại tình đã có lỗi trong việc vi phạm quyền, nghĩa của nghĩa vụ của vợ, chồng về nhân thân dẫn đến ly hôn. Điều này căn cứ theo quy định tại Điểm d Khoản 4 Điều 7 Thông tư liên tịch 01/2016/TTLT-TANDTC-VKSNDTC quy định nguyên tắc giải quyết tài sản của vợ, chồng khi ly hôn như sau: 

4. Trường hợp áp dụng chế độ tài sản của vợ chồng theo luật định để chia tài sản của vợ chồng khi ly hôn thì tài sản chung của vợ chồng về nguyên tắc được chia đôi nhưng có tính đến các yếu tố sau đây để xác định tỷ lệ tài sản mà vợ chồng được chia: […]

d) “Lỗi của mỗi bên trong vi phạm quyền, nghĩa vụ của vợ chồng” là lỗi của vợ hoặc chồng vi phạm quyền, nghĩa vụ về nhân thân, tài sản của vợ chồng dẫn đến ly hôn.

Theo đó, nếu chồng của bạn ngoại tình, bạn có quyền yêu cầu Tòa án phân chia nhiều tài sản hơn. Tuy nhiên, bạn cần có căn cứ chứng minh chồng đã có lỗi trong vi phạm nghĩa vụ thương yêu, chung thủy, cụ thể là hành vi ngoại tình, phát tán tài sản cho người tình, không chăm lo vợ, con…. Đây sẽ là các căn cứ, bằng chứng có lợi trong việc phân chia tài sản chung.
Nếu bạn đang thuộc trường hợp này và mong muốn thu thập các bằng chứng chồng ngoại tình để khởi kiện chia tài sản thì dịch vụ thám tử điều tra ngoại tình, dịch vụ theo dõi của Thám tử Toàn Tâm sẽ giúp bạn thực hiện điều này. 

Trên đây là những tư vấn về vấn đề chia tài ly hôn khi chồng ngoại tình mà Thám tử Toàn Tâm muốn gửi đến các bạn. Để có lợi trong việc chia tài sản ly hôn khi chồng ngoại tình, việc thu thập bằng chứng chứng cứ ngoại tình hợp pháp là rất quan trọng. Để thực hiện điều này, bạn hãy liên hệ đến quản lý thám tử Toàn Tâm. Dịch vụ thám tử Toàn Tâm đồng hành cùng bạn mang đến những thông tin, bằng chứng giúp bạn có giải pháp tốt nhất, có lợi nhất.