Giấy quyết định ly hôn của Tòa án để làm gì? Khi nào có?

Xếp hạng: 5 (1 đánh giá)

Khi vợ, chồng quyết định chấm dứt mối quan hệ vợ chồng, giải quyết thủ tục ly hôn theo quy định pháp luật, Tòa án cấp giấy quyết định ly hôn cho mỗi bên. Tờ giấy này được có nhiều ý nghĩa quan trọng đối với vợ, chồng sau khi ly hôn. Nếu bạn đang quan tâm tìm hiểu về chủ đề này thì bài viết tư vấn dưới đây của Toàn Tâm sẽ giúp bạn có thêm những thông tin bổ ích. 

1. Mẫu giấy quyết định ly hôn của tòa án

Ly hôn là việc chấm dứt quan hệ hôn nhân của vợ, chồng bằng bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án. Như vậy, quyết định ly hôn chính là căn cứ để xác định quan hệ hôn nhân đã chấm dứt hoàn toàn theo quy định của pháp luật.

Giấy quyết định ly hôn chỉ được cấp khi đã thực hiện đủ các thủ tục ly hôn, Tòa án xem xét và quyết định công nhận thuận tình ly hôn giữa các bên. 

Mẫu quyết định ly hôn của Tòa án cấp tỉnh và cấp huyện được ban hành theo mẫu thống nhất Mẫu số 40-DS(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ - HĐTP ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao).

TOÀ ÁN NHÂN DÂN......(1)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

Số:...../...../QĐST-HNGĐ

........., ngày...tháng...năm...

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN

VÀ SỰ THOẢ THUẬN CỦA CÁC ĐƯƠNG SỰ

Căn cứ hồ sơ vụ án dân sự thụ lý số ................../.............../TLST/HNGĐ ngày.....tháng....năm......, giữa (2): ...........................

Căn cứ vào Điều 212 và Điều 213 của Bộ luật tố tụng dân sự;

Căn cứ vào các điều 55, 81, 82, 83 ..... của Luật hôn nhân và gia đình;

Căn cứ vào biên bản ghi nhận sự tự nguyện ly hôn và hoà giải thành ngày…..tháng……năm .......

XÉT THẤY:

Việc thuận tình ly hôn và thoả thuận của các đương sự được ghi trong biên bản ghi nhận sự tự nguyện ly hôn và hoà giải thành ngày…. tháng..... năm ....... là hoàn toàn tự nguyện và không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội.

Đã hết thời hạn 07 ngày, kể từ ngày lập biên bản ghi nhận sự tự nguyện ly hôn và hoà giải thành, không có đương sự nào thay đổi ý kiến về sự thoả thuận đó.

QUYẾT ĐỊNH:

1. Công nhận sự thuận tình ly hôn giữa (3):

Anh ....................... - Sinh năm ..........

Chị ........................ - Sinh năm ...........

2. Công nhận sự thoả thuận của các đương sự cụ thể như sau: (4)

2.1. Về con chung: Chị .................. trực tiếp nuôi dưỡng con chung là ............. - sinh ngày .................... đến tuổi thành niên (đủ 18 tuổi). Anh ..................... cấp

dưỡng nuôi con chung mỗi tháng là ................. (Bằng chữ: ........................) đồng kể từ ngày .... tháng ...... năm 20.... đến khi con chung đủ 18 tuổi.

Anh ............... không trực tiếp nuôi con chung có quyền thăm nom con chung mà không ai được cản trở.

2.2. Về tài sản chung: Các đương sự không yêu cầu Toà án giải quyết.

2.3. Về án phí: Anh .................. tự nguyện chịu ................. đồng (Bằng chữ: ........................) tiền án phí ly hôn sơ thẩm và .................... đồng (Bằng chữ: ........................) tiền án phí cấp dưỡng nuôi con chung nhưng trừ vào số tiền ............... đồng (Bằng chữ: ....................) tiền tạm ứng án phí anh ........... đã nộp tại biên lai thu tiền tạm ứng án phí số ........... ngày .................. của Chi cục thi hành án dân sự ............... Anh ........... đã nộp đủ tiền án phí.

3. Quyết định này có hiệu lực pháp luật ngay sau khi được ban hành và không bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm.

Nơi nhận:

THẨM PHÁN

- Các đương sự;

- Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp;

- Cơ quan đã thực hiện việc đăng kết hôn;

- Lưu hồ sơ vụ án.

(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Hướng dẫn sử dụng mẫu số 40-DS: Giấy quyết định ly hôn của Tòa án

(1) Ghi tên Toà án nhân dân ra quyết định công nhận sự thoả thuận của các đương sự; nếu là Toà án nhân dân cấp huyện thì cần ghi rõ Toà án nhân dân huyện nào thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Toà án nhân dân huyện X, tỉnh H), nếu là Toà án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, thì ghi rõ Toà án nhân dân tỉnh (thành phố) đó (ví dụ: Toà án nhân dân thành phố Hà Nội).

(2) Ghi họ tên, địa chỉ của đương sự. Tuỳ theo độ tuổi mà ghi Ông hoặc Bà, Anh hoặc Chị trước khi ghi họ tên.

(3) Ghi họ tên của đương sự ly hôn.

(4) Ghi đầy đủ lần lượt các thoả thuận của các đương sự về từng vấn đề phải giải quyết trong vụ án đã được thể hiện trong biên bản ghi nhận sự tự nguyện ly hôn và hoà giải thành (kể cả án phí).

Như vậy, nội dung đưa ra đáp ứng đầy đủ nội dung như căn cứ pháp lý, tình trạng hôn nhân, lý do ly hôn, quyết định của Tòa án về chấm dứt quan hệ hôn nhân, con chung, tài sản….  Bạn có thể tham khảo mẫu quyết định ly hôn được công bố bởi Tòa án sau khi xét xử như sau: 

Hình ảnh giấy quyết định ly hôn của Tòa án mới nhất 2022

Hình ảnh giấy quyết định ly hôn của Tòa án mới nhất 2022

2. Giấy quyết định ly hôn dùng để làm gì? 

Giấy quyết định ly hôn hay quyết định công nhận thuận tình ly hôn chứng minh quan hệ hôn nhân đã chấm dứt. Hai người không còn mối quan hệ vợ, chồng. 

Khi đó, một trong hai người có thể quan hệ tình cảm với người khác nhưng không bị coi là ngoại tình, không vi phạm điều cấm của Luật hôn nhân và gia đình. Ngoài ra, giấy quyết định ly hôn được dùng để thực hiện nhiều công việc khác, như sau: 

  • Mua, bán tài sản có đăng ký quyền sở hữu

Trong việc bán tài sản: Khi có quyết định ly hôn của Tòa án, các tài sản có đăng ký quyền sở hữu dễ dàng xác định tài sản đang giao dịch thuộc về tài sản riêng của vợ hoặc chồng. Vì thế, bạn có thể tránh trường hợp rủi ro khi xảy ra tranh chấp với vợ, chồng đã ly hôn.

Trong việc mua tài sản: Quyết định ly hôn chấm dứt hôn nhân giữa vợ, chồng. Vì thế, tài sản của bạn được mua san ly hôn, không phải là tài chung của vợ hoặc chồng, mà là tài sản riêng của bạn. Điều này thuận tiện cho việc sang tên, thực hiện hợp đồng. 

  • Tặng, cho tài sản: Sau khi ly hôn, tài sản chung được xác định quyền sở hữu riêng đối với vợ hoặc chồng. Vì thế, mỗi bên có quyền tự do sử dụng khối tài sản chung cho việc tặng, cho hoặc bán…. 

  • Kết hôn với người khác

Điểm c Khoản 2 Điều 5 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014: Nghiêm cấm các hành vi

Người đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác hoặc chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người đang có chồng, có vợ;

Vì thế, quyết định ly hôn chính là một trong những giấy tờ quan trọng để chứng minh quan hệ hôn nhân đã chấm dứt. Hai bên có thể kết hôn hoặc chung sống như vợ, chồng với người khác mà không bị pháp luật cấm. 

  • Xin xác nhận tình trạng hôn nhân: Trong một số trường hợp, bạn cần sử dụng giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để có thể thực hiện các việc như: làm thủ tục đăng ký kết hôn, thực hiện giao dịch, đi nước ngoài làm việc… 

Như vậy, giấy xác nhận ly hôn của Tòa án là một trong những giấy tờ quan trọng, được sử dụng trong nhiều mục đích khác nhau, các thủ tục sau này. 

Giấy quyết định ly hôn để làm gì? 

Giấy quyết định ly hôn để làm gì?

3. Thời hạn kháng cáo quyết định ly hôn

Trong một số trường hợp, vợ, chồng sau khi trao đổi, cảm thấy bất đồng quan điểm ý kiến về việc thỏa thuận quyền nuôi con, chia tài sản chung. Tuy nhiên, Tòa án đã ra quyết định công nhận thuận tình ly hôn. Vậy có thể kháng cáo quyết định ly hôn không? Thời hạn kháng cáo quyết định ly hôn là bao nhiêu? Căn cứ theo quy định tại Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 tại: 

Điều 213. Hiệu lực của quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự

1. Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự có hiệu lực pháp luật ngay sau khi được ban hành và không bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm.

2. Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự chỉ có thể bị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm nếu có căn cứ cho rằng sự thỏa thuận đó là do bị nhầm lẫn, lừa dối, đe dọa, cưỡng ép hoặc vi phạm điều cấm của luật, trái đạo đức xã hội.

Trong trường hợp này, quyết định công nhận thuận tình ly hôn là trường hợp quyết định công nhận sự thỏa thuận giữa các đương sự. Quyết định này có hiệu lực pháp luật ngay sau khi ban hành. Vì thế, đương sự không thể kháng cáo, kháng nghị theo phúc thẩm. 

Tuy nhiên, nếu các thỏa thuận đưa ra được Tòa án công nhận trong quyết định ly hôn do bị nhầm lẫn, lừa dối, đe dọa, cưỡng ép…, đương sự có thể kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm. Thời hạn kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm là 3 năm kể từ ngày quyết định ly hôn có hiệu lực pháp luật căn cứ theo quy định tại: 

Điều 334. Thời hạn kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm

1. Người có thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm có quyền kháng nghị trong thời hạn 03 năm, kể từ ngày bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

4. Câu hỏi thường gặp về giấy quyết định ly hôn

Ngoài ra, bạn có thể tìm kiếm các thông tin liên quan cần được giải đáp về quyết định ly hôn như:

Khi nào có giấy quyết định ly hôn?

Khoản 1 Điều 212 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 quy định: 

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự, Tòa án phải gửi quyết định đó cho các đương sự và Viện kiểm sát cùng cấp.

Như vậy, trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định ly hôn tại Tòa án, Tòa án sẽ gửi quyết định cho các đương sự. 

Quyết định ly hôn có hiệu lực khi nào?

 Quyết định công nhận thuận tình ly hôn của các đương sự có hiệu lực pháp luật ngay sau khi được ban hành và không bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm.

Giấy quyết định ly hôn có quan trọng không? 

Quyết định ly hôn có ý nghĩa rất quan trọng đối với các đương sự sau khi ly hôn. Giấy quyết định ly hôn chính là căn cứ chấm dứt hôn nhân, phân chia tài sản chung, quyền nuôi con, cấp dưỡng được pháp luật công nhận. 

Quyết định ly hôn có mấy bản?

khoản 2 Điều 57 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định: 

Tòa án đã giải quyết ly hôn phải gửi bản án, quyết định ly hôn đã có hiệu lực pháp luật cho cơ quan đã thực hiện việc đăng ký kết hôn để ghi vào sổ hộ tịch; hai bên ly hôn; cá nhân, cơ quan, tổ chức khác theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự và các luật khác có liên quan.

Quyết định ly hôn có nhiều bản và không giới hạn số lượng là 2 bản gửi đến đương sự. Ngoài ra, Tòa án gửi quyết định đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác. 

Mất giấy quyết định ly hôn phải làm sao?

Khoản 21 Điều 70, Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 về quyền, nghĩa vụ của đương sự quy định:

Được cấp trích lục bản án, quyết định của Tòa án.

Nếu bạn bị mất giấy quyết định công nhận thuận tình ly hôn hoặc bản án, bạn có thể xin trích lục quyết định hoặc bản án ly hôn.

Trên đây là các thông tin về giấy quyết định ly hôn của Tòa án mà Toàn Tâm muốn gửi đến các bạn. Hi vọng qua bài viết, bạn đã có thêm những thông tin bổ ích và giải đáp các thắc mắc cần được tư vấn.

Bạn cũng có thể thu thập thêm các ằng chứng, chứng cứ hợp pháp có lợi như vợ/chồng ngoại tình, vợ/chồng bạo lực gia đình khi Tòa án ra quyết định ly hôn bằng cách sử dụng dịch vụ điều tra, thám tử theo dõi của Toàn Tâm. Hãy liên hệ ngay đến dịch vụ Thám Tử Toàn Tâm để được tư vấn chi tiết.