Cách viết mẫu đơn ly hôn đơn phương mới nhất như thế nào?

Xếp hạng: 3.6 (37 đánh giá)

 Đơn ly hôn đơn phương chỉ được xem là hợp lệ nếu có dấu của Tòa Án nhân dân cấp Quận/Huyện, nơi bạn yêu cầu giải quyết việc ly hôn hoặc văn phòng luật sư.

Vì thế, bài viết này có mục đích cung cấp cho bạn kiến thức tham khảo để bạn viết đơn ly hôn mang lại nhiều lợi thế cho bạn và đảm bảo tính đúng luật.

I. Mẫu đơn ly hôn đơn phương

Mẫu đơn ly hôn đơn phương được sử dụng ở các Quận, Huyện khác nhau tại Việt Nam có chung các phần nội dung chính như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày ...... tháng .... năm 2017

ĐƠN XIN LY HÔN

Kính gửi: Tòa án Nhân dân Quận/Huyện .....................................................

Tôi tên:  ................................... năm sinh ......................................................

CMND (Hộ chiếu) số: ....................ngày và nơi cấp .....................................

Hiện cư trú: (ghi rõ địa chỉ liên lạc) ............................................................

Xin được ly hôn với chồng/vợ tôi là: .....................năm sinh: ...................

CMND (Hộ chiếu) số: .................. ngày và nơi cấp: ...................................

Hiện cư trú: (ghi rõ địa chỉ) ........................................................................

* Nội dung Đơn xin ly hôn: (hướng dẫn cách viết bên dưới)

................................................................................................................

................................................................................................................

Tôi làm đơn này đề nghị Tòa án giải quyết việc ly hôn, cụ thể.

* Về con chung: (hướng dẫn cách viết bên dưới) 

.........................................................................................................

......................................................................................................

.....................................................................................................

* Về tài sản chung: (hướng dẫn cách viết bên dưới)

..................................................................................................

.................................................................................................

..................................................................................................

* Về nợ chung: (hướng dẫn cách viết bên dưới)

..............................................................................................

............................................................................................

Tôi xin chân thành cảm ơn./.

Người làm đơn

(Ký tên - Ghi rõ họ và tên)

II. Cách viết đơn xin ly hôn đơn phương

Đơn xin ly hôn đơn phương của bạn sẽ có thể được chấp thuận và giành quyền chủ động khi đảm bảo được các yếu tố sau:

  • Đảm bảo tính chính xác của thông tin bạn cung cấp. 

Tòa án sẽ điều tra xem xét các vấn đề liên quan đến việc giải quyết việc ly hôn của vợ chồng bạn. Vì thế, nếu có phần thông tin nào bạn nêu không xác thực thì rất có thể sẽ bị phát hiện và điều này gây bất lợi lớn cho bạn.

  • Đưa ra được căn cứ, bằng chứng cụ thể cho những vấn đề bạn nêu ra. 

Đó là bằng chứng ngoại tình, bằng chứng về việc bạn bị ngược đãi như thế nào,... Đây là cơ sở để Tòa án xác định việc bạn có đủ quyền để đề nghị xin ly hôn hay không.

Nếu bạn là Chồng, bạn cần chứng minh vợ bạn hiện đang không có thai với bạn hoặc nuôi con nhỏ dưới 12 tháng, bởi có như vậy bạn mới có quyền yêu cầu ly hôn. Về các tài sản chung, nhà đất chung, nợ chung... bạn cần có giấy tờ xác nhận của cơ quan có thẩm quyền và bằng chứng về trách nhiệm quyền lợi của hai người. Từ những cơ sở cụ thể này, Tòa án sẽ dễ dàng thẩm định và đảm bảo quyền lợi cho hai người công bằng nhất.

  • Đưa ra những yêu cầu, nguyện vọng về quyền nuôi con, phân chia tài sản, nhà đất và các khoản nợ hợp của bạn: Bạn cần nêu rõ quan điểm của mình về vấn đề này, nếu bạn muốn dành quyền nuôi con sau ly hôn thì bạn phải chứng minh được con sống với bạn sẽ tốt hơn so với đối phương như thế nào.

Dưới đây, Toàn Tâm xin trình bày cụ thể cách viết đơn xin ly hôn đơn phương, mời bạn tham khảo.

Mầu đơn xin ly hôn đơn phương 1mầu đơn xin ly hôn đơn phương 2

Mầu đơn xin ly hôn đơn phương

1. Thông tin cơ bản

Ghi rõ thông tin cơ bản của hai vợ chồng bạn vào phần này. Những thông tin này cần khớp với sổ hộ khẩu thường trú hoặc chứng minh thư nhân dân (thẻ căn cước công dân) của hai người.

Bên cạnh đó là thông tin về thời gian đăng ký kết hôn, bạn cần điền đúng thông tin này vào phần này.

cách viết thông tin cơ bản ở đơn xin ly hôn đơn phương

Cách viết thông tin cơ bản ở đơn xin ly hôn đơn phương

2. Về tình cảm

Ghi rõ thời gian hai người kết hôn và khoảng thời gian hai người chung sống. Bạn cũng cần nói rõ rằng hai người hiện còn đang ở chung với nhau hay không, nếu có thay đổi thì bạn cần ghi rõ sự thay đổi về chỗ ở tại phần này.

Bạn mô tả tường thuật về tình trạng mâu thuẫn vợ chồng và nguyên nhân hai người mâu thuẫn như vậy. Việc ly hôn của hai người đã từng thông qua hòa giải có sự xác nhận của người thân, cơ quan hay địa phương chưa. Chi tiết sự hòa giải như thế nào, có ghi lại bằng văn bản không. Nếu có xác nhận bằng biên bản thì bạn cần bổ sung biên bản này vào hồ sơ thủ tục ly hôn.

Nếu hai người đã ở riêng thì bạn cần nêu rõ khoảng thời gian mà hai người bắt đầu không sống chung là từ bao giờ.

Cách viết về tình cảm ở đơn xin ly hôn đơn phương

Cách viết về tình cảm ở đơn xin ly hôn đơn phương

3. Về con chung:

Bạn nêu rõ thông tin con cái của hai người bao gồm họ tên, ngày tháng năm sinh và nhấn mạnh nguyện vọng đề nghị được quyền nuôi con tại phần này. Nếu hai người chưa có con chung thì có thể ghi “Không có”. 

 

Cách viết về con chung ở đơn xin ly hôn đơn phương

Cách viết về con chung ở đơn xin ly hôn đơn phương

 

4. Về tài sản chung:

Đây là phần để tòa án làm căn cứ để phân chia tài sản cho hai người sau ly hôn. Vì thế, bạn nên nêu rõ toàn bộ thông tin về tài sản, giá trị thực tế và đề nghị việc phân chia tài sản.

Trong trường hợp hai người đã thống nhất được việc phân chia tài sản thì cần nêu rõ ở phần này. Nếu hai bên chưa đạt được thỏa thuận thì nêu rõ yêu cầu, nguyện vọng của bạn trong việc phân chia tài sản.

Nếu là tài sản riêng của mỗi người thì phải có văn bản xác minh việc này.

Nếu hai người chưa có tài sản chung thì ghi Không có tài sản chung ở phần này.

cách viết về tài sản chung khi viết đơn xin ly hôn đơn phương

Cách viết về tài sản chung khi viết đơn xin ly hôn đơn phương

5. Về nhà ở và quyền sử dụng đất

Bạn nên nêu rõ về nhà đất là tài sản chung của hai người, thông tin bao gồm:

- Mua, xây năm nào

- Giá lúc mua, xây lên là bao nhiêu

- Diện tích

- Giá hiện nay

Đồng thời, bạn nêu rõ thỏa thuận đã đạt được của hai người trong việc phân chia như thế nào. Nếu hai bên chưa đạt được sự đồng thuận thì bạn cần nêu nguyện vọng của bạn về việc phân chia và căn cứ khi bạn đưa ra mong muốn như vậy. Việc này sẽ khiến khả năng bạn đạt được nguyện vọng của mình cao hơn.

Nếu hai người chưa có nhà đất chung thì bạn ghi Không có tại phần này

Cách viết phần nhà đất chung trong đơn ly hôn đơn phương

Khai báo đất thuộc sở hữu của bố, mẹ chồng (vợ) trong đơn ly hôn đơn phương

Cách viết phần nhà đất chung trong đơn ly hôn đơn phương

Nếu Nhà đất thuộc sở hữu của bố, mẹ chồng (vợ) thì bạn ghi rõ thông tin của người đứng tên nhà đất đó.

6. Về nợ chung:

Tòa án sẽ căn cứ vào chi tiết thông tin ở phần này của bạn để phân chia trách nhiệm trả nợ chung của hai người. Vì thế, bạn nên liệt kê những món nợ chung như món nợ là tiền hay tài sản vật chất, chủ nợ là ai, thời gian cần phải trả nợ là khi nào.

Nêu rõ thỏa thuận đã đạt được của hai người trong trách nhiệm trả nợ. Nếu không đạt được sự thống nhất thì ghi rõ nguyện vọng giải quyết như thế nào.

Nếu hai người không có món nợ chung nào đang tồn đọng thì bạn ghi Không có nợ chung và kết thúc bằng lời càm ơn như dưới đây.

Cách viết phần nợ chung trong đơn xin ly hôn đơn phương

Cách viết phần nợ chung trong đơn xin ly hôn đơn phương

7. Thông tin khác

Bạn có thể bổ sung các thông tin được cho là sẽ cho bạn lợi thế trong việc giải quyết ly hôn. Những thông tin ở phần này phải không trùng lặp với các thông tin đã khai ở trên.

Vì thế, hãy cố gắng thể hiện tốt nhất phần này để giành được sự ưu thế trong việc giải quyết ly hôn.

Toàn Tâm hy vọng bài viết về mẫu đơn và cách viết đơn xin ly hôn thuận tình mang lại thông tin hữu ích cho bạn. Hãy gọi cho chúng tôi theo số 0961061888 nếu bạn cần sự giúp đỡ của dịch vụ thám tử điều tra ngoại tình. Bằng chứng về ngoại tình (nếu chồng/vợ) của bạn ngoại tình là một cơ sở tốt để bạn có nhiều lợi thế khi giải quyết việc ly hôn.

Chúng tôi rất sẽ rất hạnh phúc nếu có thể chia sẻ vấn đề cùng bạn.

 

Viết bình luận
Bình luận
E tên là nguyên thị minh
E muốn hỏi về thủ tục don ly hôn chồng e ko ký e mong mọi người giúp do e vì chồng e đi làm xa đã ngoại tinh mà áp lực của e ko the tiếp tục ở được nữa vợ chồng có một cơn nhỏ cháu được 19 tháng về tài san vợ chồng e ko có một cái gì e kính mong mọi người giải quyết dum e
My
Cho mình hỏi ? Mình muốn ly hôn cách viết đơn bằng viết tay như nào và mình đi nay 4 năm rồi mình đã tách khẩu mình và con trai mình ra rồi nhưng chưa nhập khẩu vô trước khi đi mình đã làm giấy trên quỹ ban nhưng a ta ko ra ký goi rất nhiều lần và mình được quỹ ban đưa cho giấy đơn phương ly hôn có viết đầy đủ nhưng tò bắt viết tay mình ko biết nên đã bỏ đi giờ mình làm như nào để ly hôn đơn phương ạk
Anh khang
Xin chào ạ. Nay chị tôi muốn ly hôn cùng chồng. Vì chồng chị hay bạo lực gd. Áp lực trong công việc. Chồng đi ngoại tình. Gây mất tình ae trong xóm làng. Nên chị muốn ly hôn. Mong luật sư hướng dẫn cách viết đơn ly hôn
thảo
e muốn li hôn với ck e mà e còn có con nhỏ dưới 3 tháng vậy e có quyền nuôi con k ạ
Linh
Mk đc quyền nuôi con dưới 36 tháng nhé
Lương Thị Nga
Em ở tphcm em đăng ký kết hôn ở Bắc Ninh giờ em muốn làm giấy ly hôn thì làm như nào ạ
Dinh Bùi
A chị cho e hỏi giờ e muốn làm thủ tục ly hôn đơn phương e phải làm như thế nào ạ
Phạm hồng như
E xin hỏi là.con e 4 tuổi.e làm công ty có ký hợp đồng dài hạn lương 5tr/tháng.còn ck e làm tự đó.thu nhập bấp bêng tháng hơn chục triệu tháng vài triệu .thì liệu e có giành dk quyền nuôi con e k ạ???
Tuyết phạm
Cho em hỏi chút ai em muốn ly hôn đơn phương đó Vk Ck em không còn tình cảm.bọn em em có 2cháu 1trai 1gái bọn em không có tài khoản chung nợ chung 12 triệu bây giờ em muốn làm đơn thì phải như thế nào và an phí có cao k ạ
Linh
Thứ tục ly hôn đơn giản nhat
Linh
Mình muốn ly hôn vì cuộc sống vợ k hạnh phúc ck tôi chỉ biết sống cho bản thân k lộ cho con cái không đi kiếm tiền sôi mói chỉ tiêu ma chỉ có tôi là người đi làm ghen tuông vô vẩn ăn rồi ở nhà chi biết ôm cái điện thoại k chắc ck mình trên đời có một
thanh nga

cho e hỏi. nếu vk ck sống không hợp với nhau nữa. liệu e có ly hôn dk hk ạ.
Linh
Cho em hỏi là giờ em muốn ly hôn, cuộc sống nhiều áp lực từ phía gia đình chồng lúc nào cũng luôn soi mói, làm gì cũng không vừa ý. Hiện em đang nuôi bé 9 tháng và chưa đi làm thì có dành được quyền nuôi con không ạ? Em muốn ly hôn cho nhẹ lòng. Cuộc sống rất áp lực và mệt mỏi. Hiện em đang ở Hải Phòng.
Nhan
Gửi cho m xin mẫu đơn ly hôn ạ vào gmail với ạ
Duong
Chào luật sư.cho tôi hỏi tí a.nam 2017 tôi có lập gd . và vk tôi có làm ở đồng nai.ket hôm xong vkck tôi chuyển vào dong nai làm ăn.nhung do tôi bị tai nạn mất khoảng 1 năm rưỡi.k làm đc gì.va tôi đã có 1 đứa con tan 2 tuổi.khi khỏi chân tôi đã có ban bạc về Hà Nội làm việc nhưng vk tôi nhất quyết không về.chung tôi xay ra mau thuan.da k ở với nhau 1 năm rồi.toi đã có ý muốn vk tôi mang con về Hà Nội ở.nhung cô ấy vẫn k về.gio tôi muốn ly hôn đơn phương có đc k a.va có đc quyền nuôi con k a.
Lương
Tôi muốn ly hôm với vk tôi vì vk tôi lấy Nhau k được hạnh phúc vì vk tôi lấy tôi cũng chỉ vì tiền khi tôi k còn j nữa thì vk tôi k về nhà nữa và từ đó đến giờ đã gần tròn một năm. Nên tôi muốn làm thủ tục ly hôn rất mong được tư vấn ạ
Tuong vi
Tôi muốn ly hôn mà kg viet đon như thể nào . Chồng toi hay đanh nên tôi kg dám đưa đon cho ký . Tôi phải làm the nào đay
Ban linh
M muon hoi gio toi muon ly hon vi cuoc song vk k hoa hop thuong dẫn den cai va ck m di co bac mk k noi dk khi m khuyen dung danh bac nua thi ck m noi no danh bac k lay su nao cua m di danh trong khi m o nha trong con nho k di dau kiem dk ck m k biet lo cho gd va vo con hở ti chui m la an hai nho vao gd no song gio m that so thay ap luc va met moi toi muon ly hon phai can giay to gi ạ
Hà
Hộ khẩu cũ của chồng là ở Tân Trụ, Long An, đây cũng là nơi bọn em đăng kí kết hôn. sau khi kết hôn chồng chuyển khẩu lên Quận 12, TP Hồ Chí Minh. Hộ khẩu và nơi sống hiện tại của em là ở Dĩ An, Bình Dương. Vậy em nên gửi đơn ly hôn ở đâu ạ?
Ngân
Do cuộc sống vợ chồng có nhiều mâu thuẫn. Tôi muốn li hôn, chồng tôi đồng ý li hôn nhưng không kí. Tôi xin mẫu đơn li hôn đơn phương ạ. Và tư vấn giúp cần những giấy tờ gì
Nguyễn Thanh Thảo
Xin chào ạ. Tôi muốn hỏi đơn ly hôn có thể mua ở đâu hay đến đâu để làm ạ?
Dung
Cho e hoi bay gio ck e no lấy vk nhung bon e chưa ly dị mà jio e muốn ly di một ben thì phai lam the nao AK. Em rất mong dc tu van ak
Vũ Thị Mừng
Vợ chồng tôi lấy nhau được 11nam nay, đã có với nhau 2đứa con nhưng cuộc sống không được hòa hợp lắm, anh ấy thì hay ghen, vì chán nản nên tôi cũng có vài lần ngoại tình bây giờ thì tôi cũng vẫn có người khác và anh ấy đã làm to cho cả làng xóm biết, bây giờ nếu vợ chồng tôi chung sống với nhau cũng chẳng còn tình cảm gì nữa, nếu tôi muốn ly hôn thì tôi có được quyền nuôi con không
Trang
Do vk ck k hoa thuan luon co nhung y nghi trai nguoc nhau do ck an choi qua len gio luon nghi vk minj cung nhu ho va luon gay su mau thuan suc ep roi nghi lam tat ca de troi buoc coi toi nhu la tu nhan nhung a thi chang giup dk gi cho toi ca vay len toi muon ly hon va co 1csong thoai mai nhu nhung ng khac mong tham tu giup
Linh chi
M muốn hỏi la giờ m muốn ly hôn vi cuoc sống nhiều ap lực gia đinh va Ck m thi di xuốt ngày không quan tâm đến me con m ở nha . Ap lúc nay chồng ap lực khác cuộc sống chung với bố me chông luon soi mới va tỏ vẻ làm j cũng không hài Long . M thấy sống với ck m không con la tinh cam vk cv va gia đinh nua . Ck m luon đi lam không đe y đèn cuoc song ở nha cua 3me con m vay Nén minh muốn ly hon cho nhẹ lòng .mong các Bác tv giùm
Nguyệt
tôi muốn ly hôn; hiện tại tôi và ck có một con chung 5 tuổi và t đang mang bầu đứa thứ 2 6 tháng. cả 2 đang sống chung với gia đình chồng. vk ck tôi không có tài sản chung. tôi rất muốn dc nuôi con. công việc tôi là giáo viên trường tư thục cấp 2,3 thu nhập khoảng 9 tr. ck tôi thu nhập không bằng tôi, ba chồng đã mất 3 năm, trong nhà có một em trai có vấn đề về thần kinh và có tiểu sử nghiện hút. vk ck tôi không có tiếng nói chung và môi trường nhà trồng hiện tại làm tôi lo lắng đến sự phát triển của các con. hiện tại trường toi dạy cách nhà ngoại khoảng 50km, tôi không có nhà riêng nếu ly hôn phải ở nhà thuê. rất mong nhận được sự tư vấn ạ;
Thảo Ngọc
Mình đọc mà sao thấy giống cuộc đời của mình đến vậy
Anh
Cho em hỏi em đang mang bầu gàn sanh ly hôn vó giành quyền nuôi con được không ạ
Long Thiên Hoàng
Với trường hợp của bạn (đang mang bầu gần sinh) thì quyền sinh con xong và nuôi con đến 36 tháng tuổi hoàn toàn thuộc về bạn nhé bạn yêu.
Còn sau 36 tháng tuổi thì quyền của ai, thì đó là do toà án xem xét, căn cứ vào mức thu nhập, điều kiện sống... Của mỗi người.
Lidi
Bé dưới 1 tuổi người mẹ hoàn toàn có quyền nuôi con. Pháp luật quy định vợ đang mang thai hoặc có con dưới 12 tháng, người ck ko có quyền ly hôn, trừ khi vợ đơn phương ly hôn

Trang