Cách viết mẫu đơn ly hôn đơn phương mới nhất như thế nào?

Xếp hạng: 3.7 (30 đánh giá)

 Đơn ly hôn đơn phương chỉ được xem là hợp lệ nếu có dấu của Tòa Án nhân dân cấp Quận/Huyện, nơi bạn yêu cầu giải quyết việc ly hôn hoặc văn phòng luật sư.

Vì thế, bài viết này có mục đích cung cấp cho bạn kiến thức tham khảo để bạn viết đơn ly hôn mang lại nhiều lợi thế cho bạn và đảm bảo tính đúng luật.

I. Mẫu đơn ly hôn đơn phương

Mẫu đơn ly hôn đơn phương được sử dụng ở các Quận, Huyện khác nhau tại Việt Nam có chung các phần nội dung chính như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày ...... tháng .... năm 2017

ĐƠN XIN LY HÔN

Kính gửi: Tòa án Nhân dân Quận/Huyện .....................................................

Tôi tên:  ................................... năm sinh ......................................................

CMND (Hộ chiếu) số: ....................ngày và nơi cấp .....................................

Hiện cư trú: (ghi rõ địa chỉ liên lạc) ............................................................

Xin được ly hôn với chồng/vợ tôi là: .....................năm sinh: ...................

CMND (Hộ chiếu) số: .................. ngày và nơi cấp: ...................................

Hiện cư trú: (ghi rõ địa chỉ) ........................................................................

* Nội dung Đơn xin ly hôn: (hướng dẫn cách viết bên dưới)

................................................................................................................

................................................................................................................

Tôi làm đơn này đề nghị Tòa án giải quyết việc ly hôn, cụ thể.

* Về con chung: (hướng dẫn cách viết bên dưới) 

.........................................................................................................

......................................................................................................

.....................................................................................................

* Về tài sản chung: (hướng dẫn cách viết bên dưới)

..................................................................................................

.................................................................................................

..................................................................................................

* Về nợ chung: (hướng dẫn cách viết bên dưới)

..............................................................................................

............................................................................................

Tôi xin chân thành cảm ơn./.

Người làm đơn

(Ký tên - Ghi rõ họ và tên)

II. Cách viết đơn xin ly hôn đơn phương

Đơn xin ly hôn đơn phương của bạn sẽ có thể được chấp thuận và giành quyền chủ động khi đảm bảo được các yếu tố sau:

  • Đảm bảo tính chính xác của thông tin bạn cung cấp. 

Tòa án sẽ điều tra xem xét các vấn đề liên quan đến việc giải quyết việc ly hôn của vợ chồng bạn. Vì thế, nếu có phần thông tin nào bạn nêu không xác thực thì rất có thể sẽ bị phát hiện và điều này gây bất lợi lớn cho bạn.

  • Đưa ra được căn cứ, bằng chứng cụ thể cho những vấn đề bạn nêu ra. 

Đó là bằng chứng ngoại tình, bằng chứng về việc bạn bị ngược đãi như thế nào,... Đây là cơ sở để Tòa án xác định việc bạn có đủ quyền để đề nghị xin ly hôn hay không.

Nếu bạn là Chồng, bạn cần chứng minh vợ bạn hiện đang không có thai với bạn hoặc nuôi con nhỏ dưới 12 tháng, bởi có như vậy bạn mới có quyền yêu cầu ly hôn. Về các tài sản chung, nhà đất chung, nợ chung... bạn cần có giấy tờ xác nhận của cơ quan có thẩm quyền và bằng chứng về trách nhiệm quyền lợi của hai người. Từ những cơ sở cụ thể này, Tòa án sẽ dễ dàng thẩm định và đảm bảo quyền lợi cho hai người công bằng nhất.

  • Đưa ra những yêu cầu, nguyện vọng về quyền nuôi con, phân chia tài sản, nhà đất và các khoản nợ hợp của bạn: Bạn cần nêu rõ quan điểm của mình về vấn đề này, nếu bạn muốn dành quyền nuôi con sau ly hôn thì bạn phải chứng minh được con sống với bạn sẽ tốt hơn so với đối phương như thế nào.

Dưới đây, Toàn Tâm xin trình bày cụ thể cách viết đơn xin ly hôn đơn phương, mời bạn tham khảo.

Mầu đơn xin ly hôn đơn phương 1mầu đơn xin ly hôn đơn phương 2

Mầu đơn xin ly hôn đơn phương

1. Thông tin cơ bản

Ghi rõ thông tin cơ bản của hai vợ chồng bạn vào phần này. Những thông tin này cần khớp với sổ hộ khẩu thường trú hoặc chứng minh thư nhân dân (thẻ căn cước công dân) của hai người.

Bên cạnh đó là thông tin về thời gian đăng ký kết hôn, bạn cần điền đúng thông tin này vào phần này.

cách viết thông tin cơ bản ở đơn xin ly hôn đơn phương

Cách viết thông tin cơ bản ở đơn xin ly hôn đơn phương

2. Về tình cảm

Ghi rõ thời gian hai người kết hôn và khoảng thời gian hai người chung sống. Bạn cũng cần nói rõ rằng hai người hiện còn đang ở chung với nhau hay không, nếu có thay đổi thì bạn cần ghi rõ sự thay đổi về chỗ ở tại phần này.

Bạn mô tả tường thuật về tình trạng mâu thuẫn vợ chồng và nguyên nhân hai người mâu thuẫn như vậy. Việc ly hôn của hai người đã từng thông qua hòa giải có sự xác nhận của người thân, cơ quan hay địa phương chưa. Chi tiết sự hòa giải như thế nào, có ghi lại bằng văn bản không. Nếu có xác nhận bằng biên bản thì bạn cần bổ sung biên bản này vào hồ sơ thủ tục ly hôn.

Nếu hai người đã ở riêng thì bạn cần nêu rõ khoảng thời gian mà hai người bắt đầu không sống chung là từ bao giờ.

Cách viết về tình cảm ở đơn xin ly hôn đơn phương

Cách viết về tình cảm ở đơn xin ly hôn đơn phương

3. Về con chung:

Bạn nêu rõ thông tin con cái của hai người bao gồm họ tên, ngày tháng năm sinh và nhấn mạnh nguyện vọng đề nghị được quyền nuôi con tại phần này. Nếu hai người chưa có con chung thì có thể ghi “Không có”. 

 

Cách viết về con chung ở đơn xin ly hôn đơn phương

Cách viết về con chung ở đơn xin ly hôn đơn phương

 

4. Về tài sản chung:

Đây là phần để tòa án làm căn cứ để phân chia tài sản cho hai người sau ly hôn. Vì thế, bạn nên nêu rõ toàn bộ thông tin về tài sản, giá trị thực tế và đề nghị việc phân chia tài sản.

Trong trường hợp hai người đã thống nhất được việc phân chia tài sản thì cần nêu rõ ở phần này. Nếu hai bên chưa đạt được thỏa thuận thì nêu rõ yêu cầu, nguyện vọng của bạn trong việc phân chia tài sản.

Nếu là tài sản riêng của mỗi người thì phải có văn bản xác minh việc này.

Nếu hai người chưa có tài sản chung thì ghi Không có tài sản chung ở phần này.

cách viết về tài sản chung khi viết đơn xin ly hôn đơn phương

Cách viết về tài sản chung khi viết đơn xin ly hôn đơn phương

5. Về nhà ở và quyền sử dụng đất

Bạn nên nêu rõ về nhà đất là tài sản chung của hai người, thông tin bao gồm:

- Mua, xây năm nào

- Giá lúc mua, xây lên là bao nhiêu

- Diện tích

- Giá hiện nay

Đồng thời, bạn nêu rõ thỏa thuận đã đạt được của hai người trong việc phân chia như thế nào. Nếu hai bên chưa đạt được sự đồng thuận thì bạn cần nêu nguyện vọng của bạn về việc phân chia và căn cứ khi bạn đưa ra mong muốn như vậy. Việc này sẽ khiến khả năng bạn đạt được nguyện vọng của mình cao hơn.

Nếu hai người chưa có nhà đất chung thì bạn ghi Không có tại phần này

Cách viết phần nhà đất chung trong đơn ly hôn đơn phương

Khai báo đất thuộc sở hữu của bố, mẹ chồng (vợ) trong đơn ly hôn đơn phương

Cách viết phần nhà đất chung trong đơn ly hôn đơn phương

Nếu Nhà đất thuộc sở hữu của bố, mẹ chồng (vợ) thì bạn ghi rõ thông tin của người đứng tên nhà đất đó.

6. Về nợ chung:

Tòa án sẽ căn cứ vào chi tiết thông tin ở phần này của bạn để phân chia trách nhiệm trả nợ chung của hai người. Vì thế, bạn nên liệt kê những món nợ chung như món nợ là tiền hay tài sản vật chất, chủ nợ là ai, thời gian cần phải trả nợ là khi nào.

Nêu rõ thỏa thuận đã đạt được của hai người trong trách nhiệm trả nợ. Nếu không đạt được sự thống nhất thì ghi rõ nguyện vọng giải quyết như thế nào.

Nếu hai người không có món nợ chung nào đang tồn đọng thì bạn ghi Không có nợ chung và kết thúc bằng lời càm ơn như dưới đây.

Cách viết phần nợ chung trong đơn xin ly hôn đơn phương

Cách viết phần nợ chung trong đơn xin ly hôn đơn phương

7. Thông tin khác

Bạn có thể bổ sung các thông tin được cho là sẽ cho bạn lợi thế trong việc giải quyết ly hôn. Những thông tin ở phần này phải không trùng lặp với các thông tin đã khai ở trên.

Vì thế, hãy cố gắng thể hiện tốt nhất phần này để giành được sự ưu thế trong việc giải quyết ly hôn.

Toàn Tâm hy vọng bài viết về mẫu đơn và cách viết đơn xin ly hôn thuận tình mang lại thông tin hữu ích cho bạn. Hãy gọi cho chúng tôi theo số 0961042999 hoặc 0944525919 nếu bạn cần sự giúp đỡ của dịch vụ thám tử điều tra ngoại tình. Bằng chứng về ngoại tình (nếu chồng/vợ) của bạn ngoại tình là một cơ sở tốt để bạn có nhiều lợi thế khi giải quyết việc ly hôn.

Chúng tôi rất sẽ rất hạnh phúc nếu có thể chia sẻ vấn đề cùng bạn.

Viết bình luận
Bình luận
Linh chi
M muốn hỏi la giờ m muốn ly hôn vi cuoc sống nhiều ap lực gia đinh va Ck m thi di xuốt ngày không quan tâm đến me con m ở nha . Ap lúc nay chồng ap lực khác cuộc sống chung với bố me chông luon soi mới va tỏ vẻ làm j cũng không hài Long . M thấy sống với ck m không con la tinh cam vk cv va gia đinh nua . Ck m luon đi lam không đe y đèn cuoc song ở nha cua 3me con m vay Nén minh muốn ly hon cho nhẹ lòng .mong các Bác tv giùm
Anh
Cho em hỏi em đang mang bầu gàn sanh ly hôn vó giành quyền nuôi con được không ạ
Thảo nguyên
Xin chào ạ. Tôi muốn làm don ly hon đơn phương tài sản có được chia ko ạ. Hai vk ck tôi có được một căn nhà 180m. Còn dat thì của nhà nội ạ .vì tôi ko có con và ck tôi đã lấy vk khác và có con rồi ạ. Nhưng ck tôi ko muốn bỏ tôi vì thế tôi muốn làm đơn đơn phương ạ xin hãy trả lời cho tôi bít dk ko ạ
nghi
cho em hỏi em mới cưới duoc 5tháng do 2vkck kh hòa thuận và kh có tình cảm thì sẽ làm đơn ly hôn nhu the nao hop ly ạ
Xuyến
Dạ e xin chào ạk.dạ có thể cho e hỏi viết đơn ly hôn như thế nào lành dễ giải quyết nhất không ạk
Nhi
Tôi muốn ly hôn vì tôi vốn thấy chồng tôi không hề xem tôi như 1 người vợ. Tình cảm vợ chồng nguội lạnh do chồng tôi chưa bao giờ xem trọng và quan tâm đến kẻ làm vợ này. Không những thế chồng tôi xem trọng bạn bè, vui chơi ăn nhậu với họ kể cả khi đi làm cũng như thời gian rảnh hoàn toàn không đến lượt của của mẹ con tôi. Thường xuyên bỏ mẹ con tôi ở nhà để ra ngoài vui chơi, nhậu nhẹt với người ngoài kể cả lúc tôi sanh đẻ, nằm ổ cũng chẳng đoái hoài, tôi luôn cảm thấy stress và bị tổn thương tin thần nên vợ chồng thường xuyên mâu thuẫn cãi vã và có lần a ấy còn đánh tôi trách tôi không biết dạy con, làm con hư. Nhưng trong 6 năm người luôn ôm ấp con, gần bên chăn sóc là 1 tay tôi. A ấy chưa bao giờ nhìn đến. A ấy phần lớn không ở với nẹ con tôi, toàn ở ngoài hoặc đến nhà người khác. Cho dù có ở nhà a ấy cũng chẵng làm hoặc giúp đỡ gì về việc nhà cũng như con cái, toàn cầm điện thoại xem hoặc chơi game với những ng gọi là bạn bè anh em ấy. Vì chăm sóc 2 đứa con nhỏ mấy năm qua không thể đi làm kiếm tiền nhưng chồng tôi chưa bao giờ cảm thông và nghĩ cho tôi. A ấy tuy kiếm tiền nuôi con nhưng luôn bỏ mặt mẹ con tôi để chơi với bạn bè a em. Tôi cảm thấy trong mắt chồng tôi mẹ con tôi không là gì chỉ quăng tiền xem như là nhiệm vụ cao cả cần thiết nhất. Tôi không thể chấp nhận cuộc sống như vậy. Cho nên tôi muốn ly hôn và giành quyền ở bên 2 đứa con. Tôi không muốn con tôi ở với người cha như vậy mặc dù kinh tế hoàn toàn không đứng về phía tôi. Mong tư vấn giúp tôi qua mail trieunhi049@gmail.com tkanks ạ!
Lan
Cho e hỏi là e muốn ly hôn với ck e mà ck e hk chịu ký đơn e muốn ly hôn đơn phương nhưng khi làm thủ tục ly hôn thì toà án ở địa phương ck e đăng ký thường trú hk nhận đơn họ bảo là phải ck e đứng đơn ly hôn mới dc như vậy là có đúng hk ạ
Lan
Giờ em muốn ly hôn vợ chồng em lấy nhau đã 9năm và có 2đứa có một bé 8 tuổi một bé 6tuoi vì vợ chồng được có hoà hợp thường xuyên cãi vã . giờ em phải làm thế nào để có quyền nói con
Kim
Toi muon ly hon vi vc toi song ko hoa hop nhieu mâu thuan ,cho toi hoi la khi ly hon toi co dc quyen nuoi con ko .ngay trc toi co di lam nhung khi co con thi ck toi ko cho di lam nua vay sau khi toi lam don ly hon toi co dc quyen nuoi con ko
nguoi la
cho e hoi la vk ck e ky ten ly di roi,nhug doi toa giai quyet thi 2dua van con la vk ck dug k ạ
Hạnh
Dạ chào thám tử cuộc sống gia đình em không hạnh phúc mâu thuẫn kéo dài. Nay em muốn làm đơn ly hôn cần thủ tục gì và giấy tờ như thế nào ạ.
Hiện em coi 1 bé trai 24 tháng tuổi và đang bầu được 3 tháng. Em có công việc ổn định liệu em có đươc quyền nuôi con không ạ?
Em cảm ơn!
Linh Lan
Cho e xin mẫu đơn phương gửi về mail lantm2688@gmail.com với ạ. E ả
Cảm ơn
Phạm Hương
C có mẫu đơn chưa ạ. Gửi cho e xin
Hoa
tôi xin mau đơn ly hôn đơn phương gui vao gmail của tôi được không" annahoanguyen09@gmail.com. xin cam on
Thanh
E muon ly hôn can giấy tờ sao ak
Hảo
Em muốn ly hôn đơn phương thì phải viết đơn như thế nào? em đã có 2 cháu ,bé lớn gần 4 tuổi, bé nhỏ 8 tháng. Có tài sản chung nhưng tiền mua đất là của bố mẹ đẻ em cho 200 triệu ,nợ chung 70tr ngần hàng. Giờ em muốn ly hôn thì phải làm đơn như thế nào ạ???
Nguyễn Lương luc
Toi muốn đơn phương xin ly hôn với vợ tôi. Vợ chồng tôi đã cưới nhau được 14 năm va đã co ba con chung vi những mau thuẫn không thể hoà hợp được nay tôi muốn đơn phương xin ly hôn thi thu tục nhu nao va thời gian mất bao lâu va quyền nuôi con xe được giải quyết ra Sao
Kiều
cho e hỏi giờ e muốn ký hôn vì chồng e cờ bạc tối ngày kg chịu lo làm ăn còn bị bên chồng đánh nữa giờ e muốn ký hôn mà chồng e kg chịu e chưa nhập hộ khẩu về nhà chồng chỉ có giấy dk kết hôn nhưng e đang nắm giữ giờ e muốn giải thoát thì phải làm sao
Phan nguyen hong trang
Vc chồng e đã cuoi nhau 13 năm. Đã có 2 cháu, chồng e chỉ biết nhậu nhẹt, cờ bac, ham chơi, ko lo cho gia đình, hai vc thường xuyên cãi nhau, thêm mẹ chồng rất là khó tính ko muốn con trai làm giúp cho vợ nói chung là còn rất nhiều chuyện nhưng ko thể nói hết đây đc nên cuộc sống e rất là mệt mỏi jo e muốn ly hôn nhưng chồng e ko chịu ký.vậy cho e xin hỏi có thể ly hôn đơn phường ko ak
Mến
Cho em hỏi, vk ck em ly thân 5 nam rồi gio em muon ly hôn, ma sổ hộ khẩu va đk kết hôn ck em đốt het rồi, vay gio e phai làm thế nao ak, ck e giờ đang bi HIV nữa ,vậy e co ly hôn đơn phương đc ko ak.
Sen
2vc e cưới nhau gần đk 6 năm rồi. Có với nhau 1 cháu. Ck e bài bạc, ham chơi. K lo cho gia dinh. 2 vc thường xuyên cãi va, e rất mệt moi. K tìm được tiếng nói chung nên e muốn ly hơn. Nhưng a k ký. E sẽ lm đơn ly hôn đơn phương và e k muốn hoà giải vì mất thời jan thì mất thời jan tòa có the giải quyết cho e ạ.
Tuyen
E muốn ly hôn đơn phương
Thứ Thảo
Cho e hỏi e muốn li hôn 2 vc k có tài sản chung thì cần làm thủ tục gì
Lê vâng
Cho e hỏi e muốn đơn phương ly hôn, và dành quyền nuôi con vì e sống với người chồng chỉ biết nghỉ cho bản thân và gia đình ko hề nghĩ đến vợ con,thường xuyên nhậu về đánh đập,cuộc sống của vợ chồng e thường xuyên xảy ra mẫu thuẫn e ko thể nào sống chung dc nữa giờ e muốn dc tư vấn để ly hôn
Lê Thị thơm
Cho em hỏi Em bị bố chồng đuổi thì mình phải viết giấy ly hôn như nào ạ
Trần Thị Sỹ
E muốn ly hôn đơn phương e cần có những giấy tờ gì. Và làm thế nào để có thể được giải quyết nhanh và hợp lý nhất ak
Thanhbi
Cho mình hỏi mình muốn ly hôn nhưng ck không ký thì mk làm đơn xin đơn phương ntn
Hà
Cho em hoi. E muon viet đơn ly hôn thuân tình thi viet như thế nào ạ
oanh oanh
Cho e hoi e dg co bầu 4thhag co ly hôn dc k ạ
Nhi
. vck em cưới nhau được 2 năm .hiện tại em không có công việc và ở nhà chăm sóc con . do thường xuyên bị chông đánh đập . còn đánh luôn cả con . con em được 14th tuổi. Vậy cho em hỏi nếu ly hôn em có quyền nuôi con không

Trang