Tất cả những điều cần biết về THỜI GIAN giải quyết ly hôn

Xếp hạng: 5 (1 đánh giá)

Ly hôn là việc chấm dứt quan hệ hôn nhân giữa vợ, chồng được thực hiện theo trình tự thủ tục quy định của pháp luật. Vậy cần phải tốn bao nhiêu thời gian giải quyết ly hôn? Mời bạn đọc tham khảo bài viết dưới đây để được giải đáp thắc mắc này. 

1. Thời gian ly hôn đơn phương mất bao lâu? 

Để giải quyết đơn phương ly hôn, bạn cần thực hiện các quy trình khác nhau tại Tòa án. Mỗi thủ tục được thực hiện trong thời gian giải quyết ly hôn đơn phương nhất định như sau: 

Thời gian giải quyết ly hôn đơn phương mất bao lâu? 

Thời gian giải quyết ly hôn đơn phương mất bao lâu?

Tiếp nhận đơn khởi kiện ly hôn đơn phương

Căn cứ theo quy định của Bộ luật dân sự năm 2015 tại: 

Điều 191. Thủ tục nhận và xử lý đơn khởi kiện

2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn khởi kiện, Chánh án Tòa án phân công một Thẩm phán xem xét đơn khởi kiện.

3. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày được phân công, Thẩm phán phải xem xét đơn khởi kiện và có một trong các quyết định. 

Như vậy, khi đương sự nộp đơn khởi kiện ly hôn tại Tòa án, trong thời hạn 08 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn khởi kiện, Thẩm phán ra một trong các quyết định liên quan đến đơn khởi kiện để giải quyết ly hôn theo yêu cầu của đương sự. 

Tuy nhiên, trong trường hợp Thẩm phán ra quyết định sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện, thời gian giải quyết ly hôn đối với đơn khởi kiện kéo dài hơn với quy định cụ thể tại: 

Điều 193. Yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện

1. Trường hợp đơn khởi kiện không có đủ các nội dung quy định tại khoản 4 Điều 189 của Bộ luật này thì Thẩm phán thông báo bằng văn bản nêu rõ những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung cho người khởi kiện để họ sửa đổi, bổ sung trong thời hạn do Thẩm phán ấn định nhưng không quá 01 tháng; trường hợp đặc biệt, Thẩm phán có thể gia hạn nhưng không quá 15 ngày.

Trong trường hợp này, bạn phải sửa đổi, bổ sung những vấn đề trong đơn khởi được nêu rõ bởi Tòa án thông qua văn bản. Bạn có thể sửa đổi, bổ sung trong thời gian tối đa là 01 tháng 15 ngày kể từ ngày Tòa án ấn định thời gian.

Thụ lý đơn khởi kiện

Sau khi Tòa án nhận được đầy đủ đơn khởi kiện, tài liệu, chứng cứ kèm theo đúng quy định, Tòa án tiến hành thụ lý vụ án ly hôn trong thời hạn theo thời hạn như sau: 

  • Nộp tiền tạm ứng án phí

Điều 195. Thụ lý vụ án

2. Thẩm phán dự tính số tiền tạm ứng án phí, ghi vào giấy báo và giao cho người khởi kiện để họ nộp tiền tạm ứng án phí. Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận được giấy báo của Tòa án về việc nộp tiền tạm ứng án phí, người khởi kiện phải nộp tiền tạm ứng án phí và nộp cho Tòa án biên lai thu tiền tạm ứng án phí.

Thẩm phán gửi giấy báo nộp tiền tạm ứng án phí đến đương sự nếu bạn đã đủ điều kiện thụ lý vụ án ly hôn sau 8 ngày tiếp nhận đơn ly hôn đúng quy định. Trong thời hạn 7 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo, bạn phải nộp tiền tạm ứng án phí tại Chi cục thi hành án dân sự và nộp biên lai thu tiền tạm ứng án phí tại Tòa án. 

  • Thông báo đến đương sự việc giải quyết vụ án

Sau đó, Thẩm phán thông báo bằng văn bản đến nguyên đơn, bị đơn, tổ chức, cá nhân có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến việc giải quyết vụ án trong thời hạn 3 ngày làm việc theo quy định tại: 

Điều 196. Thông báo về việc thụ lý vụ án

1. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày thụ lý vụ án, Thẩm phán phải thông báo bằng văn bản cho nguyên đơn, bị đơn, cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến việc giải quyết vụ án, cho Viện kiểm sát cùng cấp về việc Tòa án đã thụ lý vụ án.

Chuẩn bị xét xử và thủ tục hòa giải

Để có thể xét xử vụ án ly hôn, bạn cần trải qua các thủ tục với các thời hạn khác nhau như sau: 

  • Chuẩn bị xét xử

Thời hạn chuẩn bị xét xử đối với vụ án ly hôn hoặc những tranh chấp về hôn nhân và gia đình thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án thì thời hạn là 4 tháng, kể từ ngày thụ lý vụ án, trừ vụ án xét xử theo thủ tục rút gọn hoặc có yếu tố nước ngoài căn cứ theo quy định tại: 

Điều 203. Thời hạn chuẩn bị xét xử

1. Thời hạn chuẩn bị xét xử các loại vụ án, trừ các vụ án được xét xử theo thủ tục rút gọn hoặc vụ án có yếu tố nước ngoài, được quy định như sau:

a) Đối với các vụ án quy định tại Điều 26 và Điều 28 của Bộ luật này thì thời hạn là 04 tháng, kể từ ngày thụ lý vụ án;

Điều 28. Những tranh chấp về hôn nhân và gia đình thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án

1. Ly hôn, tranh chấp về nuôi con, chia tài sản khi ly hôn; chia tài sản sau khi ly hôn.

2. Tranh chấp về chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân.

3. Tranh chấp về thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn.

4. Tranh chấp về xác định cha, mẹ cho con hoặc xác định con cho cha, mẹ.

5. Tranh chấp về cấp dưỡng.

6. Tranh chấp về sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản, mang thai hộ vì mục đích nhân đạo.

7. Tranh chấp về nuôi con, chia tài sản của nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn hoặc khi hủy kết hôn trái pháp luật.

8. Các tranh chấp khác về hôn nhân và gia đình, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, tổ chức khác theo quy định của pháp luật.

Các trường hợp đặc biệt:

Ngoài ra, một số trường hợp đặc biệt có thể khiến thời hạn mở phiên tòa chuẩn bị xét xử dài hơn so với quy định như: 

Vụ án có tính chất phức tạp do sự kiện bất khả kháng, trở ngại khách quan như thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, tai nạn, ốm nặng mất khả năng nhận thức…, Tòa án có thể quyết định gia hạn thời hạn chuẩn bị xét xử không quá 2 tháng.

Trường hợp quyết định tạm đình chỉ, thời hạn chuẩn bị xét xử được tính từ ngày quyết định tiếp tục giải quyết vụ án của Tòa án có hiệu lực pháp luật. 

  • Thủ tục hòa giải

Trong thời gian giải quyết ly hôn chuẩn bị xét xử, Tòa án tiến hành hòa giải để nguyên đơn, bị đơn có thể hòa giải về việc giải quyết vụ án, trừ trường hợp không tiến hành hòa giải được theo quy định tại: 

Điều 207. Những vụ án dân sự không tiến hành hòa giải được

1. Bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đã được Tòa án triệu tập hợp lệ lần thứ hai mà vẫn cố tình vắng mặt.

2. Đương sự không thể tham gia hòa giải được vì có lý do chính đáng.

3. Đương sự là vợ hoặc chồng trong vụ án ly hôn là người mất năng lực hành vi dân sự.

4. Một trong các đương sự đề nghị không tiến hành hòa giải.

Sau khi tiến hành thủ tục chuẩn bị xét xử, Tòa án thông báo thời gian giải quyết ly hôn hòa giải tại tòa án để phổ biến các đương sự về quy định của pháp luật liên quan đến giải quyết vụ án. Từ đó, các bên liên hệ đến quyền, nghĩa vụ của mình, nắm rõ hậu quả pháp lý của việc hòa giải thành để các đương sự tự nguyện thỏa thuận về việc giải quyết vụ án. 

Vậy ly hôn đơn phương hòa giải mấy lần? Hiện nay, chưa có quy định cụ thể về số lần hòa giải ly hôn. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm thực tiễn, thủ tục hòa giải được tiến hành ít nhất 2 lần. Ngoài ra, việc hòa giải phụ thuộc sự có mặt hay vắng mặt của đương sự. Thời gian giải quyết ly hôn tiến hành hòa giải 2 lần tối đa là 2 tháng trong thời hạn chuẩn bị xét xử. 

Thời gian xét xử

Vụ án ly hôn được giải quyết tại Tòa án nhằm đảm bảo tính hợp pháp theo quy định pháp luật. Căn cứ theo quy định Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 quy định: 

Điều 203. Thời hạn chuẩn bị xét xử

4. Trong thời hạn 01 tháng, kể từ ngày có quyết định đưa vụ án ra xét xử, Tòa án phải mở phiên tòa; trường hợp có lý do chính đáng thì thời hạn này là 02 tháng.

Như vậy, trong vụ án ly hôn, không phải vụ án nào cũng có thời gian giải quyết ly hôn nhất định. Bởi thực tế, việc ly hôn đơn phương phụ thuộc nhiều yếu tố khác nhau như: việc triệu tập đương sự, quá trình thu thập chứng cứ để giải quyết các yêu cầu của đương sự…. 

Do đó, thời gian giải quyết ly hôn đơn phương không gặp các trở ngại khách quan, nhanh nhất là trong vòng 5 tháng. Ngoài ra, một số trường hợp có thể giải quyết kéo dài hơn phụ thuộc tính chất, sự phức tạp của vụ án cụ thể.  

2. Thời gian ly hôn thuận tình giải quyết mất bao lâu? 

Thuận tình ly hôn là trường hợp vợ, chồng đều tự nguyện đồng ý ly hôn và ký vào đơn ly hôn. Khi làm đơn yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn, phải điền đầy đủ thông tin theo mẫu quy định của Tòa án. Sau đó, đương sự tiến hành các thủ tục giải quyết việc dân sự tại Tòa án trong khoảng thời gian giải quyết ly hôn nhất định: 

Thời gian giải quyết ly hôn thuận tình mất bao lâu?

Thời gian giải quyết ly hôn thuận tình mất bao lâu?

Thời gian tiếp nhận đơn thuận tình ly hôn

Điều 363. Thủ tục nhận và xử lý đơn yêu cầu

1. Thủ tục nhận đơn yêu cầu được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 191 của Bộ luật này.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn yêu cầu và tài liệu, chứng cứ kèm theo, Chánh án Tòa án phân công Thẩm phán giải quyết đơn yêu cầu.

2. Trường hợp đơn yêu cầu chưa ghi đầy đủ nội dung theo quy định tại khoản 2 Điều 362 của Bộ luật này thì Thẩm phán yêu cầu người yêu cầu sửa đổi, bổ sung trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu.

Nếu đơn yêu cầu ly hôn không đủ về nội dung như: ngày, tháng, năm làm đơn; tên Tòa án có thẩm quyền; vấn đề yêu cầu Tòa án giải quyết…. thì trong thời hạn 7 ngày, Thẩm phán yêu cầu sửa đổi, bổ sung. Việc sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện được tiến hành trong thời hạn theo quy định như sau:

Điều 193. Yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện

…. Thẩm phán thông báo bằng văn bản nêu rõ những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung cho người khởi kiện để họ sửa đổi, bổ sung trong thời hạn do Thẩm phán ấn định nhưng không quá 01 tháng; trường hợp đặc biệt, Thẩm phán có thể gia hạn nhưng không quá 15 ngày….

Như vậy, thời hạn sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện tối đa là 1 tháng 15 ngày. Ngoài ra, nếu đương sự sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện hợp lệ sớm thì Thẩm phán thụ lý và thời gian giải quyết ly hôn thuận tình sớm hơn.

Thời gian thụ lý và chuẩn bị mở phiên tòa

Thời gian giải quyết ly hôn nhận thụ lý đơn yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn được quy định như sau: 

  • Nộp tiền tạm ứng án phí

Sau khi hồ sơ, đơn ly hôn đủ điều kiện để Tòa án xem xét, tiếp nhận, Tòa án thông báo đến đương sự về việc nộp tiền tạm ứng án phí để thụ lý vụ án theo quy định như sau: 

Điều 363. Thụ lý nhận và xử lý đơn yêu cầu

4. Trường hợp xét thấy đơn yêu cầu và tài liệu, chứng cứ kèm theo đã đủ điều kiện thụ lý thì Thẩm phán thực hiện như sau:

a) Thông báo cho người yêu cầu về việc nộp lệ phí yêu cầu giải quyết việc dân sự trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo nộp lệ phí, trừ trường hợp người đó được miễn hoặc không phải nộp lệ phí theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí;

b) Tòa án thụ lý đơn yêu cầu khi người yêu cầu nộp cho Tòa án biên lai thu tiền lệ phí yêu cầu giải quyết việc dân sự;

Như vậy, đương sự phải nộp tiền tạm ứng án phí trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của Tòa án về việc nộp tiền tạm ứng án phí tại Chi cục thi hành án có thẩm quyền. Sau đó, đương sự nộp biên lai nộp tiền tạm ứng án phí đến Tòa án để được Tòa án thụ lý vụ án. 

  • Thông báo về việc thụ lý vụ án 

Điều 365. Thông báo về việc thụ lý đơn yêu cầu

1. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày thụ lý đơn yêu cầu, Tòa án phải thông báo bằng văn bản cho người yêu cầu, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến việc giải quyết việc dân sự, cho Viện kiểm sát cùng cấp về việc Tòa án đã thụ lý đơn yêu cầu.

Tòa án thông báo thụ lý vụ việc thuận tình ly hôn đến vợ, chồng và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến việc giải quyết vụ án ly hôn trong thời hạn 3 ngày làm việc. 

  • Chuẩn bị xét đơn yêu cầu

Đối với vụ việc thuận tình ly hôn, thời hạn chuẩn bị xét xử ngắn hơn so với quy định thời hạn chuẩn bị xét xử vụ án đơn phương ly hôn nên thời gian giải quyết ly hôn được rút ngắn, cụ thể theo quy định như sau: 

Điều 366. Chuẩn bị xét đơn yêu cầu

1. Thời hạn chuẩn bị xét đơn yêu cầu là 01 tháng, kể từ ngày Tòa án thụ lý đơn yêu cầu, trừ trường hợp Bộ luật này có quy định khác.

Trong thời hạn chuẩn bị này, Tòa án phải ra quyết định mở phiên họp và tiến hành hòa giải và thông báo đến các đương sự. 

Vây thuận tình ly hôn hòa giải mấy lần? Thẩm phán tiến hành hòa giải để giải quyết các nguyên nhân phát sinh mâu thuẫn và nguyện vọng của vợ, chồng, con có liên quan căn cứ theo quy định tại:

Điều 397. Hòa giải và công nhận thuận tình ly hôn, thỏa thuận nuôi con, chia tài sản khi ly hôn

2. Thẩm phán phải tiến hành hòa giải để vợ chồng đoàn tụ; giải thích về quyền và nghĩa vụ giữa vợ và chồng, giữa cha, mẹ và con, giữa các thành viên khác trong gia đình, về trách nhiệm cấp dưỡng và các vấn đề khác liên quan đến hôn nhân và gia đình.

Hòa giải chính là thủ tục bắt buộc khi vợ chồng yêu cầu Tòa án giải quyết công nhận thuận tình ly hôn hay tranh chấp ly hôn. Mục đích của hòa giải chính là hàn gắn vợ chồng, tạo điều kiện thuận lợi để vợ chồng đoàn tụ. 

Sau khi tiến hành hòa giải, Thẩm phán ra quyết định phù hợp với kết quả hòa giải như quy định đình chỉ, quyết định tổ chức phiên họp. Tuy nhiên, Toà án có thể không tiến hành hòa giải khi vợ, chồng đề nghị không tiến hành hòa giải vì lý do chính đáng. Thủ tục hòa giải có thể tổ chức từ 1 đến 2 lần. 

Thời gian mở phiên họp 

Khoản 4 Điều 336 Bộ luật tố tụng dân sự 2015:

Tòa án phải mở phiên họp để giải quyết việc dân sự trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày ra quyết định mở phiên họp.

Thời gian giải quyết ly hôn, công nhận thuận tình ly hôn nhanh hơn so với thời gian giải quyết ly hôn đơn phương. Khi Tòa án ra quyết định mở phiên họp, Tòa án tiến hành mở phiên trong thời hạn 15 ngày, từ ngày ra quyết định. 

Sau khi tổ chức phiên họp, Thẩm phán ra quyết định giải quyết công nhận thuận tình ly hôn và gửi đến các đương sự trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định. Căn cứ theo quy định tại:

Điều 370. Quyết định giải quyết việc dân sự 

2. Quyết định giải quyết việc dân sự phải được gửi cho Viện kiểm sát cùng cấp, người yêu cầu giải quyết việc dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến việc giải quyết việc dân sự trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định.

Như vậy, thời gian giải quyết ly hôn thuận tình chỉ khoảng 2 - 3 tháng nếu không thuộc trường hợp phức tạp hoặc có ý yếu tố nước ngoài. Vì các đương sự đã đồng ý thỏa thuận các vấn đề về ly hôn nên thời gian giải quyết nhanh hơn nhiều so với đơn phương ly hôn.

Sau khi trả qua thời gian giải quyết ly hôn thuận tình, đơn phương, Tòa án ban hành giấy quyết định ly hôn. Tờ giấy này rất quan trọng đối với việc giải quyết các vấn đề về tình trạng ly hôn, quyền nuôi con, chia tài sản…  

3. Kinh nghiệm rút nhanh thời gian giải quyết ly hôn

Để có thể rút ngắn thời gian giải quyết ly hôn, bạn có thể thực hiện những yêu cầu như sau:

  • Cần tham khảo, nghiên cứu đầy đủ thông tin mẫu đơn khởi kiện ly hôn đơn phương và đơn thuận tình ly hôn để có thể điền chính xác tiết kiệm thời gian giải quyết ly hôn, tránh mất thời gian sửa đổi, bổ sung đơn. 

  • Yêu cầu Tòa án không tiến hành thủ tục hòa giải vì không thể tham gia hòa giải có lý do chính đáng, vì vợ hoặc chồng trong vụ án ly hôn mất năng lực hành vi dân sự….

  • Quá trình thụ lý vụ án liên quan đến sự rõ ràng của các bằng chứng, căn cứ pháp luật, nên để nhanh chóng thì người muốn ly hôn nhanh cần chuẩn bị và cung cấp nhanh, đúng và đủ theo yêu cầu của tòa án. Bằng chứng có lợi trong việc phân chia tài sản, nuôi con… 

Vì dụ như, căn cứ thay đổi người nuôi con theo quy định tại: 

Điều 48. Thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn

2. Việc thay đổi người trực tiếp nuôi con được giải quyết khi có một trong các căn cứ sau đây:

a) Cha, mẹ có thỏa thuận về việc thay đổi người trực tiếp nuôi con phù hợp với lợi ích của con;

b) Người trực tiếp nuôi con không còn đủ điều kiện trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con.

Trong trường hợp, bạn nhận thấy vợ, chồng không còn đủ điều kiện trực tiếp trong nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con, bạn cần thu thập các bằng chứng cứ như vợ, chồng thường xuyên đi công tác xa nhà; vợ, chồng ngoại tình, bia rượu, cờ bạc, bạo lực… không tạo môi trường, không gian tốt cho con phát triển…. 

Trong trường hợp này, bạn có thể yêu cầu dịch vụ thám tử điều tra ngoại tình, thám tử theo dõi để giành lợi thế trước tòa, đảm bảo quyền lợi cho bản thân và các con. 

Dù là nhu cầu nào đi chăng nữa, mời chị gọi tới 0961061888 để được Quản lý dịch vụ thám tử của Toàn Tâm hỗ trợ nhiệt tâm.

Hy vọng câu trả lời cho câu hỏi thời gian giải quyết ly hôn trong bao lâu đã giúp bạn biết được thời gian giải quyết cần thiết cho vụ án ly hôn. Từ đó, bạn có thể xác định thời gian giải quyết ly hôn phù hợp.